Kategorien
Uncategorized

HEAVY DUTY HYLLER – GENERELT OG VARIANTER

Kraftige hyller finnes i ulike design i alle slags rom, fra private husholdninger til kontorer til store varehus. De gir ekstra lagringsplass, bringer orden og hjelper til med å sortere alt og ha det klart for hånden. Små gjenstander kan bli funnet på badet, for eksempel i stuen er det en bokhylle og i bedrifter er det lange arkivhyller eller til og med enorme hyllesystemer i varehus.

Selv om hyller kan være praktiske eller dekorative i hjemmet, spiller de en viktig rolle i bedrifter, og bidrar til å sikre effektivitet og jevn drift av mange aktiviteter i bedriften.

Kraftige hyller på lageret til et postordreselskap skal sørge for at bestillinger behandles raskt. Hvis hyllen er i et produksjonsanlegg, lagres enkeltdeler der som må finnes raskt når de trengs. Tid spiller alltid en stor rolle, fordi hvert avbrudd og hver vei som ikke er nødvendig har en negativ innvirkning på tiden og dermed på pengene. Sikkerheten må heller ikke neglisjeres. Dersom varer oppbevares feil og er skadet eller til og med helseskadelig for ansatte, får dette vidtrekkende konsekvenser.

Derfor spiller planleggingen av et lager en viktig og avgjørende rolle for å sikre at et lagerhyller virkelig fungerer optimalt i etterkant og i tillegg oppfyller alle krav. Spesielt følgende forhold må vurderes nøye: Hvilket areal er tilgjengelig for lageret og hvor stor er høyden på lokalene? Hvilke varer skal lagres? Hva er dimensjonene på varene som er lagret der? I hvilken form, dvs. løst eller i containere, er varene pakket?

I tillegg er det også nødvendig å vurdere hvor mye plass det må være mellom de enkelte tunge hyllene for at lagret skal kunne serveres godt. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot mulig farlig gods og selvfølgelig generelt vekten som de tunge reolene og også de enkelte hyllene skal lastes med. Det er også viktig å avklare hvordan stativet lastes og losses. Skal alt gjøres for hånd eller finnes det maskiner, gaffeltrucker eller helautomatisk stablekran? Dette er spesielt viktig for å vite den maksimale høyden hyllen kan ha. Ved manuell betjening og uten stige er maks høyde ca 2,20 meter, ved fylling med gaffeltruck kan høyden være 4 til 6 meter og med stablekran er høyder på 40 meter og mer mulig.

Hyller til privat bruk finnes i ulike materialer, som ofte også må oppfylle de visuelle kravene som du har ved innredning av boligen. Men hvis hyller brukes i industri, handel og håndverk, er det vanligvis kun stål som brukes der, da dette materialet oppfyller de høye kravene til stabilitet.